+ Foreningen +
 

Feltkirken:
I et af teltene opstilles en feltkirke. Her formidles gejstlig heraldik, helgendyrkelse, samt mere generelle kirkelige traditioner.

Publikum får en rejse rund i forståelsen af middelalderkirkens symboler og ceremonier, samtidig med de får forklaringer på alt fra brugen af røgelse, til brugen af vievand og relikvier.

Feltkirken er ofte brugt som udgangspunk for optræden, både når vi selv, men også når andre middelalderfolk eller arrangørerne, pludselig har brug for et gejstligt udgangspunkt.

<< Forrige + Oversigt + Næste >>+ Middelalder Foreningen Korsfarerne +