+ Kapitel 4 +
 


Tempelherre Ordenen.
(Arme riddere af Kristus og Salomon templet.)
Grundlagt ca. år 1118-1119 af otte riddere med Hugues af Payens som første stormester. Ordenen blev dannet som en milts med formål at beskytte pilgrimme, på vejene i det Hellige Land.
Tempelherre Ordenen fik af Abbed Bernard af Clairvaux skrevet cistercienser klosterløfter, og opnåede anerkendelse som den første gejstlig militærorden, ved kirkeforsamling i Troyes i Frankrig i år 1128, og igen af Pave Honorius II året efter.
Udover at udvikle sig som en betydningsfuld militær magt, så udviklede Tempelherre Ordenen sig også som en betydelig økonomisk magt. Ordenen indførte nye økonomiske tiltag, blandt andet et internationalt banksystem, som gør at Tempelherre Ordenen bliver ekstremt rige, i forhold til datidens konger, herremænd og endog andre kristne klosterordener. Mange verdslige som gejstlige kom i stor gæld til ordenen, der som de eneste kristne måtte udlåne penge med rente. Specielt efter det Hellige Land er gået tabt, udvikler Tempelherre Ordenen sig som en pengemaskine, der bl.a. optager handel med den tidligere arvefjende, muslimerne som nu sad på det Hellige Land, dette til paver og andre kristne klosterordeners store forfærdelse.
Tempelherre Ordenens sidste stormester Jacques de Molay, nægter i slutningens af ordenens historie, at følge Pave Clement V ide, om at sammenlægge tempelherre med johanniter og teutonerne, og med den franske Kong Philip IV i spidsen for et nyt korstog. Dette skal ses i lyset af, at paven skylde den franske konge store summer af penge, og at den franske konge ligeså var i stor gæld, men til Tempelherre Ordenen. Tempelherre stormesteren blev kaldt til paven i Frankrig, for at drøfte emnerne, men i året 1307 bliver stormesteren og tempelherre verden over arresteret, der de af den franske Kong Philip IV og Pave Clement V beskyldes for kætteri. Paven opløser ordenen fuldstændig i år 1312, to år efter blev den sidste stormester Jacques de Molay, brand på bålet.
Tempelherre Ordenens kors var et rødt krykkekors. Dette kors bæres på en hvid baggrund.

Hvis du vil på gennemgang i historien, tryk der på:
<< Forrige + Kapitel Start + Næste >>

Tempelherre Ordenen.
Rødt krykkekors på hvid baggrund.

 

+ Middelalder Foreningen Korsfarerne +