+ Kapitel 4 +
 


Den Teutoniske Orden.
(Ordenen for Teutoniske Riddere af Skt. Maria Hospitalet i Jerusalem).
Under fjerde korstog i år 1190, ved belejringen af Acre i det Hellige Land, oprettede tyske købmænd fra Lübeck og Bremen et hospital, til støtte for det store antal tyske pilgrimme og korsfare.
Den Teutoniske Orden opnår anerkendelse af Pave Celestine III i år 1192 som hospitalsorden, og de får tildelt augustiner regler. Men ordenen skifter karakter, der den første stormester Heinrich Walpot von Bassenheim i år 1199, på vejende af Pave Innocent III, får overdraget nye klosterløfter af Tempelherre Ordenen. De nye regler er baseret på tempelherrernes egne cistercienser regler, og den Teutoniske Orden udvikler sig derfra til en ridderorden.
Den Teutoniske Orden bliver aldrig stor og magtfuld i det Hellige Land, men udvikler sig i de nordiske korstog imod Preussen og de Baltiske områder, hvortil de flytter alle deres aktivitet, efter år 1307, for at undgå at havne i de kætterprocesser, som finder sted imod Tempelherre Ordenen.
Den Teutoniske Orden blev opløst i år 1809 af Napoleon Bonaparte, og selvom dele af ordenen overlever som velgørenheds og æres titler helt ind til vore dage, så slutter ordenens dage som militærorden og store land besiddere.
Den Teutoniske Ordens kors var i de tidlige tider, et sort krykkekors. Dette kors bæres på en hvid baggrund. Ordenes kors ændrer sig mangfoldigt igennem tiden, både med andre farver og kors, endog med den Hellige Romerske Kejsers rigs ørn.

Hvis du vil på gennemgang i historien, tryk der på:
<< Forrige + Kapitel Start + Næste >>

Den Teutoniske Orden.
Sort krykkekors på hvid baggrund..
+ Middelalder Foreningen Korsfarerne +