E-Mail
Web
Facebook
YouTube
Translate
-
Middelalderforeningen Korsfarerne
-

FACEBOOK
-

YOUTUBE
Foreningens YouTube kanal

FORENINGEN
Foreningens formål
Hjemmesideopdateringer

FOTOALBUM

MEDLEMMER
Organisation
Medlemmer
Bliv medlem
Støttemedlemmer

KALENDER
Arrangementer
Håndværksdage
Klub - og bestyrelsesmøder
Generalforsamling

LINKS
Middelalderlandsbyen i Brøndby
Samarbejdspartnere

KONTAKT
Kontaktinformation
Tilhørsforhold
Facebook


FOTOALBUM 2013
-
-
-

Julehygge, december 2013.

I år afholdte Korsfarerne vores traditionelle julefrokost i lokaler vi havde lånt i Gentofte.

Medlemmer var mødt op til jule- og middelalderhygge, til et arrangement med massere af mad, drikke og en særdeles god stemning.

FOTO ALBUM

Kulturnat i Ballerup Kirke, oktober 2013.

Korsfarer hjalp til med middelalderlege, sværdkamp, udstillinger af effekter, da Ballerup Kirke bød indenfor til den årlige kulturnat.

Der blev lavet skattejagt for over 100 børn, der blev budt på mad, kaffe, middelalder messe, foredrag om kirken og dens kalkmalerier, samt middelaldermusik.

FOTO ALBUM

Europærisk Middelalderfestival i Horsens, august 2013.

Det var en storslående begivenhed da Statsfængslet i Horsens i år, var baggrund til Europæisk Middelalderfestival i Horsens.
Middelalderforeningen Korsfarerne deltog i årets festival, med en stort opsat lejr med udstillinger om korstogstidernes kirke, felt lazaret og våben.

Lejren var også midtpunkt for alle de daglige sysler som håndarbejde og madlavning.

Rundt om på markedspladsen og i boggårdende, opsatte korsfarerne kirkelige processioner med sang og teater. På kamppladsen deltog et hav af børn, da korsfarerne stillede med børnelege fra gammel tid, samt væbnerskole med træning, ridderslag og slåskampe imod rigtige riddere.

FOTO ALBUM

Åbne Weekender i Middelalderlandsbyen. juni til august 2013.

Igennem sommeren har medlemmerne igen deltaget i Middelalderlandsbyens 'Åben Weekend' arrangementer.

Korsfarerne har deltaget med håndværk, hygge og fortællinger, i weekenderne som løb fra juni til august.

FOTO ALBUM

Nysted Middelalderfestival, august 2013.

Igen i år var Middelalderforeningen Korsfarerne deltagende i en solbeskinnet Nysted Middelalderfestival. Som altid var festivalen i sine smukke omgivelser, prangede og velorganiseret.

Med en lejr som summede af håndværk og daglige opgaver mellem vores udstillinger om middelalderens våben, kirke og feltlazaret. Korsfarerne deltog også med opsæt om kirkedomstol, i ridderturneringens bondeoprør, bueskydningskonkurrencen, modeshowet samt med spontane opsæt.

FOTO ALBUM
Korsfarerne i Nysted

Korsridderbyen Kalundborg - Togtet, juli 2013.

Som en del af arrangementet ' Da Danmark blev til - fra vikingekonger til valdemarer' lancerede Kalundborg Museum arrangementet 'KorsTOGTET' i forbindelse med at markedsfører byen som 'Korstogsbyen Kalundborg'.

Efter at vikingeskibe fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde var anløbende havnen, deltog korsfarerne i arrangementets store optog og opsæt i Kalundborg Kirke, samt ved at formidle om middelalderens korstog.

FOTO ALBUM

Korsfarerdag i Middelalderlandsbyen, juli 2013.

Som traditionen byder det afholdtes for femte år i træk Korsfarerdag i Middelalderlandsbyen. Denne gang kombineret med Middelalder Camping, som havde løbet i ugen op til weekenden.

På Korsfarerdag blev afholdt buekonkurrence hvor man kunne vinde bispens aflad. Pestdoktoren var forbi med et optog og foredrag om pesten i middelalderen. Landsbytosserne legede lege med oprindelse fra middelalderen. Sidst men ikke mindst var kampshow og blideafskydning.

FOTO ALBUM

Middelalder Camping, juli 2013.

Middelalderforeningen Korsfarerne inviterede i juli middelalderaktører til en uge på middelalder camping i Middelalderlandsbyen.Her kunne man sammen med ligesindede dyrkede sin middelalderhobby på helt egne præmisser.

Arrangementet forløb som en bragende succes, vejret var fantastisk og de forskellige middelaldercampister fik campingpladsen til at emme af håndværk, håndarbejde, mad, samt massere af stemning og hygge.

FOTO ALBUM

Riddermarked på Esrum Kloster, juni 2013.

Korsfarerne er stolte af at havde deltaget for første gang på Riddermarked i Esrum. Temaet var i år munke- & nonneordner.

Korsfarerne deltog bl.a. med vores udstillinger om våben, kirke og hospital, som var fantastisk velbesøgt af et utroligt antal besøgende. Korsfarerne deltog også med spontan kamptræning, processions opsæt med Middelalderkoret Aventura samt i kampshowet om tempelridderne.

FOTO ALBUM

Københavns Middelaldermarked, maj 2013.

Som altid er det korsfarerne der byder velkommen i porten på Københavns Middelaldermarked, som i år slog dørene op for en endnu større markedsplads og endnu flere middelalder- og vikingaktører.

Korsfarerne deltog med gejstlig optog og med flere deltagere i 'Det Store Slag'. Lejren og udstillingerne duftede hele tiden af alt den dejlige mad medlemmer tilberede over bål.

FOTO ALBUM
Korsfarerne på KMM

Taarnby Middelaldermarked, maj 2013.

På Tårnby Middelaldermarked kunne man møde Korsfarerne med en flot opsat lejr, som konstant var en udstilling om kirke, felt lazaret, bue udstilling og håndværk.

Samtidig deltog korsfarer i de mange opvisninger om kampshow, kirke domstol, pestdoktoren.

FOTO ALBUM
Kampshow
Domstol
Freestyle

Forårsmarked i Middelalderlandsbyen, maj 2013.

Det er altid en fornøjelse at starte sæsonen med et solbeskinnet Forårsmarked i Middelalderlandsbyen.

Korsfarerne deltog i et kampshow formet af kampgruppen, samt ikke mindst en masse praktiske gøremål som skal være klar inde de store markeder.

FOTO ALBUM

Kamptræning i Tårnby, vinter & forår 2012-13.

Hen over efterår og vinter har Korsfarerne genoptaget vores kamptræning, dengang i lokaliteter dejlig tæt på Tårnby station.

Vi strækker våben for vores træner Ridder Alexander og håber at kunne implantere kamp i vores opsæt til næste års middelalder festivaler og markedspladser.

FOTO ALBUM

Håndværksdage, vinter & forår 2012-13.

Igennem vinter og forår har Korsfarerne mødtes til håndværkslaugsdage i Middelalderlandsbyen.

Arrangementerne har været vel besøgt af medlemmerne, som alle har brugt dagende til at nørkle med egne middelalder ting og dragter, samt lavet ting og objekter til brug for vores fælles lejr og salgsbod.

FOTO ALBUM

Flere fotoalbums.
-
-
-

+ KORSFARERNE +